Om oss

Vår historie

 

Vi er autoriserte ergoterapeuter som har lang erfaring fra ulike roller i  det private næringsliv. 

Forsking viser at man beholder en god helse i et godt arbeidsmiljø og at man blir raskere frisk ved å være tilknyttet arbeidsplassen ved sykdom. Det skaper god økonomi både for arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet.  Arbeidsliv  & ergoTerapi er en viktig støttespiller for arbeidsgivere og ansatte på arbeidshelsefeltet. 

Vår tilnærming kan illustreres i vår logo. Vi har et holistisk perspektiv hvor vi knytter sammen de tre elementene mennesket (arbeidstaker), aktivitet (arbeidsoppgaver) og omgivelsene (arbeidsmiljøet) - innenfor et rammeverk. 

Om oss

logoblomst.jpeg
Spesialiteter

 

Ergoterapi

Oppfølging av sykemeldte

Arbeidsplassvurdering

Rådgivning innen arbeidshelse

Rehabilitering 

Energibesparende arbeidsmetoder

Ergonomi

Universell utforming

Våre arbeidsmetoder
 

Ergoterapeuter har gode kartleggingsredskaper som avdekker utfordringer i omgivelser og med arbeidsoppgaver.

blomst_arbeidsfokus_mørkere_grønn.jpeg