• trude@atergo.no

Arbeidsplassvurdering

Oppdatert: 5. feb. 2019

Arbeidsplassvurdering er aktuelt når en arbeidstaker er sykemeldt eller er i fare for å bli sykemeldt.


Arbeidsplassvurdering


En arbeidsplassvurderinginneholder et besøk på arbeidsplassen med karteleggingssamtale med den sykemeldte og en samtale med den sykemeldtes nærmeste leder. Det gjøres en funksjonsundersøkelse knyttet opp til arbeidsoppgaver. Resultatet er en rapport som inneholder forslag til tilrettelegging. En arbeidsplass-vurdering foretas av godkjent ergoterapeut og er beregnet til sammen 4 timer.


Arbeidsgivere uten bedriftshelsetjeneste


Arbeidsgivere som ikke er tilknyttet bedriftshelsetjeneste får refundert 4 timer av NAV når de benytter en Arbeidsliv & ergoTerapi.


5 visninger0 kommentarer