• trude@atergo.no

Energibesparende arbeidsmetoder

Oppdatert: 5. feb. 2019

Har du vært syk? Sliter du med lite energi i hverdags- og/eller arbeidslivet?

Vi kartlegger hvilke oppgaver som er viktig for deg og foreslår tilrettelegginger og forenklinger.

Mange hverdags- og arbeidsoppgaver kan utføres på måter som krever mindre energi

Energibesparende arbeidsmetoder handler om bevisst bruk av pust og energi. Det betyr ikke å gjøre mindre, men tenke igjennom hva en bruker kreftene på og hvordan en utfører ulike aktiviteter. Hvordan kan en mestre det å bli sliten i løpet av arbeidsdagen? Kan en kompensere og utføre arbeidsoppgaven på en lettere måte?


Trening er viktig og det er viktig å være i arbeid og aktivitet, men skal alle daglige arbeidsoppgaver være dagens treningsøkt? Hverdagen består av arbidsoppgaver og aktiviteter. Etter å ha utført en arbeidsoppgave skal en ha overskudd til å gå i gang med en annen arbeidsoppgave eller annen aktivitet. Rasjonalisering av kreftene gjør det mulig å gjennomføre både arbeidsoppgaver og andre ønskelige aktiviteteter.

35 visninger0 kommentarer