• anne@atergo.no

Ergoterapi

Oppdatert: 5. feb. 2019

Ergoterapi handler om å gjøre det mulig for enkeltmennesker å delta i hverdagsaktiviteter og i samfunnslivet. Begrepet blir ofte knyttet til rehabilitering.


Hverdagsaktiviteter og deltakelse i arbeidslivet


Hverdagsaktiviteter kan være helt basale som for eksempel å stelle seg selv, handle, lage mat eller det kan være å gå på jobb og delta i øvrig samfunnsliv. Selve grunnlaget og kjernen i ergoterapi er en forståelse av at aktivitet er en essensiell del av livet for alle mennesker og at deltakelse i arbeidslivet bidrar til trivsel og helse.


Ergoterapeutiske arbeidsmetoder


I møte med ergoterapeut vil relevante forhold til problemstillingen bli kartlagt. Vi benytter standardiserte og pålitelige kartleggingsverktøy for å få oversikt over individets eller gruppens situasjon. Først når dette er gjort er det mulig for oss å foreslå nødvendige tiltak eller tilrettelegginger som blant annet kan føre til retur til arbeidslivet etter sykemelding. Vi arbeider kunnskapsbasert og forslag til løsninger bygger på forsking, erfaring og medbestemmelse .


Vi i Arbeidsliv & ergoTerapi sier at -


"Vi utøver ressursutløsende ergoterapi og gjør både hverdags- og arbeidsliv mulig !"
29 visninger0 kommentarer