• anne@atergo.no

Hva er en Arbeidsplassvurdering? Og hvordan jobber vi når vi utfører en Arbeidsplassvurdering?

Oppdatert: 5. feb. 2019


En Arbeidsplassvurdering inneholder et besøk på arbeidsplassen med karteleggingssamtale med den sykemeldte og en samtale med den sykemeldtes nærmeste leder. Det gjøres en funksjonsundersøkelse knyttet opp til arbeidsoppgaver. Resultatet er en rapport som inneholder forslag til tilrettelegging. En Arbeidsplassvurdering foretas av godkjent ergoterapeut.


Hvordan jobber ergoterapeutene i Arbeidsliv & ergoTerapi når vi blir bedt om å gjøre en Arbeidsplassvurdering?


En Arbeidsplassvurdering består av tre hoveddeler:


1. Vi møter den sykemeldte og kartlegger hele situasjonen. Arbeidssted, arbeidsoppgaver, forhold til helsevesen, forhold til familie og øvrige forhold i den sykemeldtes omgivelser.


2. Vi har ett felles møte med den sykemeldte og nærmeste leder. Sammen forsøker vi på bakgrunn av kartleggingen å finne gode løsninger på hva i omgivelsene som kan, bør eller må tilrettelegges for at den sykemeldte kan returnere helt eller delvis til sitt arbeide.


3. Arbeidsliv & ergoTerapi skriver en rapport til arbeidsgiver og NAV hvor vi kommer med våre anbefalinger til videre tiltak.


Arbeidsliv & ergoTerapi har gode kartleggingsredskaper som avdekker utfordringer i omgivelser og med arbeidsoppgaver.55 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle