• anne@atergo.no

Når skal jeg bestille en Arbeidsplassvurdering?

Oppdatert: 5. feb. 2019Tips til arbeidsgivere:


Be om å få en Arbeidsplassvurdering dersom arbeidstakers sykemelding går ut over 4 uker. Da har du startet på oppfølgingsplanen og eventuelle tilrettelegginger skal skrives inn her. Eksempler på tilrettelegging kan være kortere arbeidstid, alternative arbeidsoppgaver eller delvis sykefravær istedenfor fullt sykefravær.


Tips til arbeidstakere:


Dersom ikke arbeidsgiver initierer en Arbeidsplassvurdering kan arbeidstaker selv ta initiativ. Dersom sykemeldingen går utover 4 uker er det hensiktsmessig å få en tredje part til å vurdere tilrettelegging på arbeidet.


Er du i risikosonen for å bli sykemeldt? Da kan du ha rett til å få utført en Arbeidsplassvurdering med refusjon fra NAV.


En Arbeidsplassvurdering er hensiktsmessig å ha med seg i dialogmøte.


20 visninger0 kommentarer