• trude@atergo.no

Oppfølgingsplan, dialogmøte I og II

Oppdatert: 5. feb. 2019

Oppfølgingsplan og dialogmøter er sentralt i sykefraværsoppfølgingen og har til hensikt å finne gode løsninger slik at arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid.


Oppfølgingsplan


Oppfølgingsplanen har som mål å sikre en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.


Arbeidsgiver og arbeidstaker fyller ut oppfølgingsplanen sammen og har et felles ansvar for utfylling og oppfølging av plan. Fristen for utfylling av oppfølgingsplanen er fire uker fra sykemeldingens begynnelse.


Dialogmøte I


Møtet gjennomføres på arbeidsplassen senest innen sju uker etter sykemeldingens begynnelse. Hensikten er å finne gode løsninger for å få arbeidstaker tilbake i arbeid. Det fokuseres på funksjon og ikke diagnose, oppfølgingsplanen oppdateres og tilrettelegging muligheter vurderes.


Arbeidsgiver og arbeidstaker deltar på møtet. I tillegg kan sykemelder, NAV, tillitsvalgte, verneombud eller eksterne ressurser som Arbeidsliv & ergoTerapi delta på møtet.


Dialogmøte II


Møtet gjennomføres senest innen 26 uker etter sykemeldingens begynnelse. Hensikten er å få en felles gjennomgang og forståelse av arbeidstakers situasjon og legge planer for det videre oppfølgingsarbeidet.


NAV kaller arbeidsgiver, arbeidstaker og sykemelder inn til møtet.

18 visninger0 kommentarer