Tjenester

Nå toppen
Ergoterapi og arbeidshelse

 

Arbeid, inkludering og deltakelse er sentralt i ergoterapi. Ergoterapeuter gjøre en forskjell med sin kunnskap om aktivitet og aktiviteters betydning. Vi bidrar til at sykemeldte kommer tilbake i arbeidslivet gjennom tilrettelegging og oppfølging. 

Våre tjenester

 

  • Ergoterapi for andre grupper

  • Oppfølging av sykemeldte

  • Utfører Arbeidsplassvurdering  

  • Rådgivning innen arbeidshelse 

  • Rehabilitering 

  • Rådgivning i energibesparende arbeidsmetoder 

  • Rådgivning i ergonomi 

  • Rådgivning i Universell utforming 

eller ring 

Anne Skaalerud         924 08 033  

Ergoterapi

 

Vi bistår bedriftshelsetjenester som ikke har egen ergoterapi.

Oppfølging av sykemeldte

 

Vi deltar i dialogmøter mellom arbeidsgiver og sykemeldt arbeidstaker og bistår arbeidsgiver med tilrettelegging på arbeidsplassen.

Arbeidsplassvurdering

Vi er en uavhengig tredjepart som gjennomfører arbeidsplassbesøk, kartleggingssamtale, møte med nærmeste leder, funksjonsvurdering og rapportering (for virksomheter som ikke er tilknyttet bedriftshelsetjeneste refunderes 4 timer fra NAV). 

Rådgivning innen arbeidshelse

Vi rådgir forebyggings- og tilretteleggingstiltak, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, rutiner og retningslinjer.

Rehabilitering

Vi bistår med å rehabilitere arbeidstakere tilbake til arbeidslivet etter sykdom eller skade.

Energibesparende arbeidsmetoder

Vi kartlegger hvilke oppgaver som er viktig for deg og foreslår tilrettelegginger og forenklinger.

Ergonomi

Vi kartlegger ergonomiske forhold på arbeidsplassen og foreslår tiltak​.

Universell utforming

Vi bistår med utforming og tilrettelegging i de fysiske forholdene inkl. informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

         "Det er et politisk mål at alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten skal være universelt utformet"